Co oferujemy?

 • Szkolenia BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy, obejmujące teorię oraz praktykę.
 • Nadzory inwestorskie.
 • Kontrole i audyty BHP oraz PPOŻ.
 • Sporządzanie dokumentacji i wewnętrznych regulaminów.
 • Montaż Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz zaopatrywanie w podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Pomiary środowiskowe, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego i wiele innych usług.

Naszym celem jest Państwa zadowolenie, dlatego zapewniamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb, elastyczność terminów, uczciwość oraz fachowe doradztwo na każdym etapie współpracy.

Siedziba naszej firmy znajduje się w Ostrzeszowie, ale usługi BHP i PPOŻ świadczymy na terenie całej południowej Wielkopolski.

Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej wiedzy oraz doświadczenia. Dzięki temu zapewnicie Państwo bezpieczeństwo swoim pracownikom i zyskacie kompleksową obsługę BHP oraz PPOŻ.

Nadzory Inwestorskie

Nasza firma prowadzi nadzory inwestorskie na budowach
w zakresie BHP, zapewniając prawidłowy przebieg prac oraz pomagając inwestorom w stosowaniu się do obowiązujących przepisów.

Oddajemy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych inspektorów, którzy zadbają o to, by w tracie realizacji zadań przestrzegane były wszelkie procedury związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Zapewniamy nadzór nad budową obiektów budowlanych, elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych.
 • Sporządzamy niezbędną dokumentację na potrzeby inwestycji i robót, w tym IBWR czy plany BIOZ.
 • Kontrolujemy bezpieczeństwo pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla inwestorów, a nasi specjaliści posiadają wiedzę, doświadczenie i wszelkie niezbędne uprawnienia. Dzięki temu nadzory inwestorskie w zakresie BHP prowadzone są w pełni profesjonalnie i zgodnie z potrzebami Klientów.

Wysoka jakość świadczonych usług sprawia, że Klienci darzą nas dużym zaufaniem – dołączcie Państwo do nich i zadbajcie o bezpieczny przebieg wszelkich prac.

Szkolenia BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to obowiązek każdego pracodawcy, niezależnie od branży i rodzaju wykonywanych zadań. Jako specjaliści w tej dziedzinie przeszkolimy Państwa pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystamy ze sprawdzonych metod i skutecznie łączymy teorię
z praktyką, dzięki czemu szkolenia są nie tylko efektywne,
ale i ciekawe.

Oferujemy szkolenia BHP:

 • wstępne – dla nowo zatrudnionych pracowników;
 • okresowe – dla pracodawców i osób kierujących pracownikami dla pracowników na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno- biurowych.

Przebieg szkoleń dostosowany jest do rodzaju stanowiska oraz dziedziny, w jakiej specjalizuje się firma.

Dzięki wiedzy oraz wysokim kwalifikacjom naszych pracowników jesteśmy w stanie dokładnie zapoznać Państwa pracowników z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy. Pozwoli im to zdobyć umiejętności związane z bezpiecznym wykonywaniem swoich zadań oraz dokładnie poznać obowiązujące przepisy.

Szkolenia PPOŻ

Organizujemy szkolenia PPOŻ obejmujące zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Dzięki nim pracownicy zapoznają się
z przepisami PPOŻ czy Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, dowiedzą się, w jaki sposób uniknąć pożaru oraz jak zachować się w przypadku zagrożenia pożarowego. Zyskają również wiedzę z zakresu zwalczania pożarów (np. obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego) i przeprowadzania ewakuacji.

Szkolenia PPOŻ przeprowadzane są pod kątem specyfiki danego obiektu oraz miejsca pracy i opierają się na wcześniejszej analizie potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu świadczone przez nas usługi PPOŻ są kompleksowe i profesjonalne.

Oferujemy także inne usługi PPOŻ, w tym:

 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • zaopatrywanie firm i instytucji w podręczny sprzęt gaśniczy;
 • montaż instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej;
 • audyt bezpieczeństwa pożarowego.

Każde szkolenie PPOŻ prowadzone jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy w pełni indywidualnie podchodzą do potrzeb każdego Klienta.

Szkolenia Pierwsza Pomoc

W każdym miejscu pracy może dojść do sytuacji, które zagrażają zdrowiu lub życiu pracowników. Dlatego pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swojej załogi – między innymi poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy oraz zapewnienie punktu pierwszej pomocy.

Jako specjaliści w tej dziedzinie oferujemy szkolenia pierwszej pomocy, dzięki którym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy:

 • zapoznają się z podstawami udzielania pierwszej pomocy;
 • dowiedzą się, jak ocenić stan poszkodowanego i sprawnie wezwać pomoc;
 • poznają metody postępowania z osobą nieprzytomną i nauczą się resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • dowiedzą się, jak zachowywać się w nagłych stanach zagrożenia życia;

Szkolenia pierwszej pomocy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej, która obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia.

Obsługa BHP Firm

Szkolenia BHP to nie wszystko – zapewniamy również kompleksową obsługę BHP firm, która obejmuje szereg usług świadczonych przez zespół przeszkolonych specjalistów, którzy od lat zapewniają wsparcie firmom z różnych branż w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy. To rzetelni i uczciwi fachowcy, którym zdecydowanie warto zaufać.

W skład obsługi BHP firm wchodzą między innymi:

 • stały nadzór BHP, w tym bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa;
 • przygotowywane i prowadzenie dokumentacji wynikającej z prawa pracy z zakresu BHP;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych;
 • doradztwo z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Oprócz tego wspomagamy pracodawców przy opracowywaniu niezbędnej dokumentacji na potrzeby kontroli przez PIP, PIS czy PSP, a także uczestniczymy w kontrolach, reprezentując Państwa przed wymienionymi organami nadzoru.

Zakres usług dostosowywany jest w pełni indywidualnie do potrzeb każdej firmy, bez względu na reprezentowaną branżę, wielkość przedsiębiorstwa czy liczbę zatrudnianych pracowników. Zachęcamy Państwa do kontaktu i przedstawienia nam swoich potrzeb.

Pozostałe Usługi BHP i PPOŻ

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia dla firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego polecamy nie tylko szkolenia i audyty BHP, ale również wsparcie na wielu innych płaszczyznach.

Zapewniamy takie usługi BHP i PPOŻ jak:

 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, która pozwoli zastosować niezbędne środki profilaktyczne do zminimalizowania zagrożeń, jakie wiążą się z wykonywaną pracą;
 • wykonywanie pomiarów środowiskowych na stanowisku pracy, w tym pyłów i hałasu, co pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracowników, ale również dostosować stanowiska do obowiązujących przepisów;
 • wykonywanie audytów BHP w firmach, które obejmują między innymi sprawdzanie warunków pracy w pomieszczeniach i na poszczególnych stanowiskach;
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, w tym opracowywanie dokumentacji powypadkowej i wsparcie
  w dalszym postępowaniu.