Budowa Elektrowni Wiatrowej pow. pleszewski
Budowa osiedla mieszkaniowego pow. wieluński